Wiedza

Polecamy wywiad z Martą Lizis-Młodożeniec w Wysokich Obcasach:
Jak być z tymi, którzy stracili nadzieję

oraz artykuły:
Na temat Dialogu Motywującego w miesięczniku „Świat Problemów”:
http://www.swiatproblemow.pl/2013_09_1.html

„Dialog Motywujący w teorii i praktyce.” (2012, wyd. Akapit), autorka rozdziału: „Wybrane metody Dialogu Motywującego mające zastosowanie w pracy socjalnej.”

Wywiady mistrzów:

Aaron Beck -> twórca podejścia poznawczo-behawioralnego

William Miller -> twórca Dialogu Motywującego