Szkolenia

Zapraszamy na szkolenia z zakresu Dialogu Motywującego oraz Terapii Poznawczo-Behawioralnej dla profesjonalistów, zajmujących się szeroko rozumianą pomocą ludziom.

Tematyka prowadzonych przez nas warsztatów:

  • Dialog Motywujący dla pracowników Urzędów Pracy.
  • Dialog Motywujący – skuteczne narzędzie wzmacniania motywacji bezrobotnych, w pracy doradcy zawodowego.
  • Podstawy Dialogu Motywującego dla: pedagogów, terapeutów uzależnień, dietetyków, pracowników socjalnych.
  • Zastosowanie Dialogu Motywującego w pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Dialog Motywujący z młodzieżą eksperymentującą z narkotykam i / lub alkoholem.
  • Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych, niskiej samooceny
  • i depresji.

Trener główny, Marta Lizis-Młodożeniec ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu:

  • diagnozy klinicznej (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
  • psychoterapii poznawczo-behawioralnej (ośrodek INTRA)
  • stosowania Dialogu Motywującego w pracy terapeuty uzależnień (m.in. program FReD, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii), pracownika Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagoga, kuratora i pracownika socjalnego.

Jest autorką rozdziału książki „Dialog Motywujący w teorii i praktyce. Motywowanie do zmiany w pracy socjalnej i terapii„ wydawnictwo Akapit.
Współpracuje z miesięcznikiem „Świat Problemów”.

Prowadzi terapię szkoleniową dla przyszłych psychoterapeutów
w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

KONTAKT: 608 412 230 , marta.lizis@gmail.com