Skuteczność

Psychoterapia służy zmniejszeniu trudności, które na co dzień odczuwamy na swój własny sposób. Niektóre osoby skarżą się na nadmierny stres, lęk lub smutek. Inni doświadczają poczucia zniechęcenia, zmęczenia, braku motywacji.
Czasami czujemy, że nasz organizm daje sygnały o chorobie, tymczasem okazuje się, że np. „kołatanie” serca, czy zawroty głowy nie wynikają z przyczyn somatycznych.

W naszej pracy stosujemy cztery, przebadane pod względem skuteczności podejścia terapeutyczne:

Terapia poznawczo-behawioralna, polega na wspólnym odkrywaniu przez terapeutę i Klienta sposobów myślenia i zachowań, które przyczyniły się do powstania zgłaszanej trudności, oraz opracowaniu i wdrożeniu planu działań, który ma pomóc w odnalezieniu nowych, pomocnych sposobów radzenia sobie. Uwaga jest szczególnie skupiona na omawianiu bieżących sytuacji. Terapia poznawczo – behawioralna jest jedną z najlepiej przebadanych metod, w zakresie skuteczności leczenia depresji i zaburzeń lękowych.

Terapia schematu jest szczególnie przydatna, kiedy zauważamy, że przeżywane przez nas trudności wielokrotnie się powtarzają, np. ciągle wchodzimy w związki z których jesteśmy niezadowoleni, odczuwamy nawracające stany depresyjne lub lękowe. To oznacza, że kierujemy się w naszym życiu szkodliwym dla nas schematem. W trakcie spotkań, Klient z terapeutą odkrywają jaki to schemat, jakie jest jego źródło, oraz pracują nad tym, aby go zmodyfikować.

Terapia systemowa, opiera się na założeniu, że trudności przeżywane przez Klienta, należy rozpatrywać w kontekście zjawisk, które zachodzą w jego rodzinie. Sposoby komunikowania się, specyficzne relacje oraz „mity”, mają wpływ na to, jakie problemy przejawia jednostka. Terapeuta skupia się zatem na odnalezieniu ‘reguł’ obowiązujących w danym systemie rodzinnym. Dzięki stawianiu przez niego pytań cyrkularnych oraz hipotez, osoby uczestniczące w spotkaniach odkrywają nowe rozwiązania.

Dialog Motywujący jest szczególnie pomocny wtedy, gdy mamy do czynienia z sytuacją, w której osoba chciałaby wprowadzić ważną dla siebie zmianę w życie, lecz jej się to nie udaje.
Metoda ta jest chętnie stosowana w przypadku osób, które chcą schudnąć, zmniejszyć częstotliwość picia alkoholu, zmienić swój sposób odżywiania ze względów zdrowotnych itp. Dialog Motywujący ma swoje fundamenty w psychologii humanistycznej, poznawczo-behawioralnej i systemowej. Twórcy DM zaczerpnęli z tych trzech nurtów najskuteczniejsze metody pracy z motywacją.